ווי גרירה- תוצרת טל והדס

טל והדס מפתחת ומייצרת בקו המוצרים התקני גרירה לרכבים.
ווי הגרירה תוצרת חברת טל והדס, מיוצרים בהתאם לדרישות החוק הישראלי ובאישור משרד התחבורה הישראלי.
ווי הגרירה מאושרים על ידי יבואני הרכב.
ווי הגרירה מותקנים באתרים המורשים, אתרי מסירה יבואני הרכב ומפעל טל והדס, אלון התבור.

בקו המוצרים, פגושים עם ווים, ווים נשלפים, ווים קבועים, ווים משולבים וווי גרירה תפוח.

כושר ויכולת הגרירה של הרכב מותאם וקשור להוראת הרישום של הרכב.
בהוראת הרישום מצויין על ידי משרד התחבורה הישראלי יכולות גרירה ומשקלים רלוונטיים.

התקני הגרירה של טל והדס מתוכננים למקסימום יכולת גרירה של יצרן הרכב ובהתאם לאישור משרד התחבורה הישראלי.

ווי הגרירה של החברה מיוצרים תוך שימת דגש על בטיחות והתאמת המוצר לרכב.
התקן הגרירה מחובר לרכב בנקודות החיבור האורגינליות אשר יועדו לכך על ידי יצרן הרכב.
התקן הגרירה תוצרת טל והדס מכיל בתוכו אונקל משולב איכותי תוצרת ארצות הברית.

ניתן לצפות בהוראות הרישום של הרכבים באתר משרד התחבורה